ยาที่ใช้ยุติการตั้งครรภ์ ยาที่ใช้ในกระบวนการยุติการตั้งครรภ์สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก คือ: 1. เม็ดยาทำแท้ง (Medical abortion pills): – Mifepristone (เมฟริสโตน): เป็นยาที่ใช้เพื่อยับยั้งฮอร์โมนเพศซึ่งช่วยให้การตั้งครรภ์ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ – Misoprostol (มิโซโพรสโตล): […]